برگزاری جلسه بررسی مشکل معارضین تعریض محور خوی- ایواوغلی

برگزاری جلسه بررسی مشکل معارضین تعریض محور خوی- ایواوغلی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خوی، جلسه بررسی مشکل معارضین تعریض محور خوی- ایواوغلی با حضور فرماندار خوی، معاون مدیر کل راه وشهرسازی  استان آذربایجان غربی و ادارات مرتبط برگزار شد. در این جلسه با تأکید فرماندار خوی بر حل سریع مشکلات احداث جاده خوی-ایو...