عملیات عمرانی روستای بیزنده

عملیات عمرانی روستای بیزنده

زیر سازی و شن ریزی جاده بیزنده ایواوغلی و کوچه ها و معابر  و راه های مزارع روستای بیزنده با خودیاری اهالی

 دهیار روستای بیزنده یداله پیرانی :عملبات زیر سازی و شن ریزی جاده بیزنده و ایواوغلی و معابر و کوچه های  راه مزارع روستای بیزنده اغاز گردید.

یداله پیرانی دهیار روستای بیزنده در گفتگو با خبرنگار سایت بخش  افزود:به تناسب اختصاص اعتبار و خودیاری اهالی عملیات زیر سازی  و بهسازی از جمله شن ریزی، تسطیح جاده بیزنده و ایواوغلی و کوچه ها و معابر روستا به انجام می رسد. 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...