طرحهای در حال اجرای بخش

طرحهای در حال اجرای بخش

بوستان سلامت روستای بیزنده

آغاز عملیات ساخت مجتمع رفاهی بیلوار

آغاز اجرای علمک گزاری  انشعاب گاز در روستاهای بخش 

جلسه نشست دهیاران با رئیس و کارشناسان شبکه بهداشت و اداره دام پزشکی شهرستان خوی

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...